Sanitairgebouw bij jachthaven te Warten omkleed met zink.

 

Zinken roofdak gemaakt en gelegd in Terherne.

 

Zinkwerk entree dokterspraktijk pand De Eendracht te Garyp.

 

Zinken dak woonhuis te Wieuwert.